Sunday PinaSaya: Rodney Juterte, papalitan ang red carpet ng checkered

July 31, 2016 @ 4:02 pm